+90 342 220 36 19
Eğitim Yönetim Sistemleri

• Eğitim kurumlarını, eğitim yerlerini, eğitmenleri ve eğitimleri tanımlayabilme
• Eğitim sonrası geliştirilen nitelikleri tanımlayabilme ve otomatik olarak sicil kartlarında güncellenmesini sağlama
• Tüm eğitim kalemlerinin maliyetlerini takip edeEğitim talepleri oluşturabilme ve eğitim kayıtlarına otomatik olarak aktarılmasını sağlama
• Eğitime katılan personellerin detaylı başarı ve devam bilgilerini takip edebilme
• Eğitim sonrası genel başarı ve devamlılık hakkında istatistiki bilgiler oluşturabilme
• Eğitim değerlendirme anketleri tanımlayıp gerçekleştirme